Skip to content Skip to footer

Boğaziçi Üniversitesi Hayvan Hakları Topluluğu’nun davetiyle BÜ’de Kadın Şenliği kapsamında Türcülük ve Cinsiyetçilik Atölyesi düzenliyoruz.

Atölyede; türcülük ve cinsiyetçiliğin birbirinden nasıl beslendiğini, kapitalist sistem içinde kayıp gönderge olarak hayvanların cinsiyetçiliği yeniden üretmede nasıl kullanıldığını ve pazarlandığını, türcülüğün cinsel şiddetle bağını ve insanın insan olmayan hayvanlar ve doğa üzerindeki tahakkümünün yanı sıra, türcülük ve cinsiyetçilik kökenli mitleri ve kavramları tartışacağız.

23 Mart 2017 Perşembe
Saat: 17.00

EF – 202 (Eğitim Fakültesi)

Katılım 25 kişiyle sınırlıdır.
Etkinlik günü NH önündeki BuHay standında kayıtlar alınacaktır.

 

 

info@cinselsiddetlemucadele.org – +90 542 585 39 90