Skip to content Skip to footer

kemal-ordekBASIN BİLDİRİSİ / 11 Temmuz 2015

KEMAL ÖRDEK’İN YANINDAYIZ!

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği kurucusu ve uzun yıllardır LGBTİ bireylerin ve seks işçilerinin maruz bırakıldıkları hak ihlallerine karşı hak savunuculuğu yapan trans aktivist Kemal Ördek bir kaç gün önce evinde tecavüz ve gaspa uğradı. Yaşadığı şiddet ve nefret söylemi karakolda ve hastanede de devam etti. Failler ise mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.

Hiç kimse mesleği, kıyafeti, sözleri, davranışları vb nedenlerle şiddete maruz bırakılamaz, haklarından mahrum edilemez. Kanunlarda dahi açıkça suç olarak tanımlanmış davranışların kolluk kuvvetleri ve mahkemeler tarafından cezalandırılmayarak meşrulaştırılması kabul edilemez. Biz de etmeyeceğiz!

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği olarak Kemal Ördek’in yanındayız. Hukuk mücadelesinin takipçisi olacağız. LGBTİ bireylere, trans varoluşlara, seks işçilerine yönelik saldırılar, ayrımcılık ve nefret üreten söylemler cinsel şiddet biçimidir. Biz de cinsel şiddetin tüm biçimlerini görünür kılmak ve aralarında hiyerarşi kurmadan tüm cinsel şiddet biçimleriyle mücadele etmek için çalışmaya devam edeceğiz.

Kemal Ördek yalnız değildir, sürecin takipçisiyiz!
Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği

info@cinselsiddetlemucadele.org – +90 542 585 39 90